August Nguyen

Sad rain…

Chiều nay đã có kết quả thi tuyển lớp 10 – sớm hơn mình mong muốn. Dù được thông báo gián tiếp, nhưng mình vẫn cố tình đi xem cho bằng được…Mình không muốn tin đó là sự thật…
Người mà mình muốn rớt đã rớt…Độc ác làm sao…Và thêm một người nữa cũng đã rớt, người mà mình không muốn rớt một tí xíu nào hết. Ông trời chẳng cho không người ta thứ gì mà thường chỉ bonus thêm rắc rối, hay muốn dẹp đi rắc rối cũng phải lấy mất niềm vui…
Chẳng cần bàn về tôi nữa đâu…

You got a piece of me
And honestly
My life would suck without you

DROP A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.