August Nguyen

Nothing so special

Thì cũng cuối ngày. Và mình rảnh quá không có gì làm.
Thực ra là nhiều dữ lắm, làm không xuể. Phản ứng đầu tiên của mình khi bị công việc chất ngập đầu như vậy là làm như không có gì, online Facebook cho đến khi nhận ra là đã quá khuya, và tự giày xéo mình vì tội lười biếng vào sáng hôm sau.
Dù gì thì đó cũng là cái thói rất xấu, với lại sáng mai mình phải đi học sớm, nên userpic và sign mới của mình đây, enjoy~ ._.

DROP A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.